Yüklüyor...
New Holland BC 5060 Balya Makinesi<p><a href="http://www.newholland.com.tr/Portals/1/%21bos.gif" target="brochure">&Uuml;r&uuml;n Broş&uuml;r&uuml; </a></p> <p>&nbsp;</p> <table style="width: 580px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="8"> <tbody> <tr> <td> <table style="width: 547px; height: 3375px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="http://www.newholland.com.tr/Portals/1/spacer.gif"> <tbody> <tr> <td width="100%" valign="top"> <p align="left"><strong>New Holland BC5060 Balya Makineleri&nbsp;</strong></p> <p align="left"><strong><img src="http://www.newholland.com.tr/Portals/1/Products/Equipment/Balya/yenibalya/balyaana.jpg" alt="" width="448" height="298" /></strong></p> <p align="left"><strong>Volan</strong></p> <p align="left">D&uuml;zensiz namlular, ansızın tarla koşullarında karşılaşılan engeller <strong>New Holland BC </strong><strong>5060 balya<br /> makinaları ile &ccedil;alışmayı engelleyemez. </strong></p> <div> <div><span style="left: -0.82%; position: absolute;">&bull;</span>Volan &uuml;zerinde bulunan kesme pimi ve kaydırmalı kavrama tipi emniyet sistemi ile:</div> <div><span style="left: -0.81%; position: absolute;">&bull;</span>yumuşak kavrama,</div> <div><span style="left: -0.81%; position: absolute;">&bull;</span>uzun &ouml;m&uuml;r ve b&uuml;y&uuml;k y&uuml;klenme kapasitesi ortaya konulmaktadır.</div> </div> <p align="left">&nbsp;<img src="http://www.newholland.com.tr/Portals/1/Products/Equipment/Balya/yenibalya/balyavolan.jpg" alt="" width="314" height="208" /></p> <p align="left"><strong>&Ccedil;eki Oku</strong></p> <p align="left">&Ccedil;eki okunun yol &ndash; iş konumuna gelmesi hidrolik olarak ger&ccedil;ekleşmektedir. Bu &ouml;zellik ile <br />bir tarladan diğer bir tarlaya ge&ccedil;mek daha kolay ger&ccedil;ekleşmektedir.</p> <p align="left"><img src="http://www.newholland.com.tr/Portals/1/Products/Equipment/Balya/yenibalya/balyacekiok.jpg" alt="" width="448" height="298" /></p> <p align="left"><strong>Toplama D&uuml;zeni</strong></p> <p align="left">1,65 m. iş genişliğine sahip toplayıcı ile tarla y&uuml;zeyinde etkin bir toplama ger&ccedil;ekleştirilmektedir.</p> <div> <div><span style="left: -0.64%; position: absolute;">&bull;</span>6 bar &uuml;zerindeki toplam 132 adet &ouml;zel kıvrımlı parmak, toplayıcı etkinliğini maksimum seviyede tutmaktadır.</div> <div><span style="left: -0.64%; position: absolute;">&bull;</span>Hidrolik kontroll&uuml; toplayııc sayesinde tarla başı d&ouml;n&uuml;şler sorun olmaktan &ccedil;ıkmaktadır. Trakt&ouml;r<br /> kabininden inmeden toplayıcı indirilip kaldırılabilmektedir.</div> <div><span style="left: -0.66%; position: absolute;">&bull;</span>Standart olarak sunulan toplayıcı tekerlekleri ile tarla y&uuml;zeyi takip edilerek etkin bir toplama ger&ccedil;ekleştirilmektedir.</div> <div> <p><span style="left: -0.7%; position: absolute;">&bull;</span>3,00x12 boyutundaki toplayıcı tekerlekelri, her t&uuml;rl&uuml; tarla şartında dayanımını korumaktadır.</p> <p><img src="http://www.newholland.com.tr/Portals/1/Products/Equipment/Balya/yenibalya/balyatoplama.jpg" alt="" width="448" height="300" /></p> <p>Hidrolik kontroll&uuml; toplayıcı ile tarla başına gelir gelmez işe girmek olasıdır.</p> <div> <div> <p><span style="left: -0.84%; position: absolute;">&bull;</span>Standart olarak sunulan toplayıcı tekerlekler ile toplayıcı parmaklar her t&uuml;rl&uuml; tarla koşulunda <br />korunmaktadır.</p> <p><strong>Besleme D&uuml;zeni</strong></p> <p>New Holland BC 5060 balya makinaları besleme sisteminde d&ouml;ner tip besleme rotorları ve <br />besleme &ccedil;atalı kullanılmaktadır.</p> <div> <div><span style="left: -0.83%; position: absolute;">&bull;</span>Y&uuml;ksek kapasiteli d&ouml;ner tip besleme rotorları ile yoncadan tutun, kaygan ve d&uuml;z ot tiplerine <br />kadar her tip &uuml;r&uuml;nde en verimli &ccedil;alışacak şekilde ayarlanabilmektedir.</div> <div> <p><span style="left: -0.96%; position: absolute;">&bull;</span>Ayarlanabilir toplama &ccedil;atalı farklı &uuml;r&uuml;nlerde &ccedil;alışmada kolay bir şekilde ayarlanabilmektedir.</p> <p><strong>Bağlama D&uuml;zeni</strong></p> <p>New Holland BC 5060 balya makinalarında <strong>dişli ile tahrik edilen</strong> bağlama d&uuml;zeni kullanılmaktadır.</p> <div> <div><span style="left: -0.84%; position: absolute;">&bull;</span>Sertleştirilmiş malzemeden imal edilmiş, dayanıklı dişlilere sahip bağlama d&uuml;zeni uzun &ouml;m&uuml;rl&uuml; <br />bir kullanımı garanti eder.</div> <div><span style="left: -0.79%; position: absolute;">&bull;</span>Bağlama sisteminde kesme pimi tipi emniyet sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede, her t&uuml;rl&uuml; tarla<br /> koşulunda s&uuml;rekli kullanım garanti edilmektedir.</div> <div> <p><span style="left: -0.85%; position: absolute;">&bull;</span>New Holland&rsquo;ın balya makinaları alanındaki rakipsiz tecr&uuml;besine sahip bağlama d&uuml;zeni ile <strong><br />tek bir balya bile ka&ccedil;ırmadan binlerce balyanın bağlanabilmesi</strong> sağlanmaktadır.</p> <p><img src="http://www.newholland.com.tr/Portals/1/Products/Equipment/Balya/yenibalya/balyabaglama.jpg" alt="" width="314" height="209" /></p> <p><strong>Yarı Otomatik Yağlama Sistemi</strong></p> <p>Yarı-otomatik merkezi yağlama sistemi New Holland BC 5060 balya makinalarında standart<br /> olarak sunulmaktadır.</p> <div> <div><span style="left: -0.83%; position: absolute;">&bull;</span>Hazne i&ccedil;ine konulan yağ ile makinanın gereken yerlerine yarı-otomatik olarak yağ basılması sağlanmaktadır.</div> <div> <p><span style="left: -0.95%; position: absolute;">&bull;</span>Bu &ouml;zellik sayesinde g&uuml;nl&uuml;k bakım işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde ger&ccedil;ekleştirilmektedir.</p> <p><img src="http://www.newholland.com.tr/Portals/1/Products/Equipment/Balya/yenibalya/balyayaglama.jpg" alt="" width="235" height="246" /></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>Balya Boyutları</strong></p> <p><strong>&nbsp;<img src="http://www.newholland.com.tr/Portals/1/Products/Equipment/Balya/yenibalya/balyaboyut.jpg" alt="" width="448" height="325" /></strong></p> <p>&nbsp;</p> <table style="width: 580px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="8"> <tbody> <tr> <td> <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" background="http://www.newholland.com.tr/Portals/1/spacer.gif"> <tbody> <tr> <td width="100%" valign="top"> <table style="border-collapse: collapse; width: 495px; height: 614px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <colgroup><col style="width: 197pt;" width="262"></col><col style="width: 241pt;" width="321"></col></colgroup> <tbody> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="border: 0.5pt solid windowtext; width: 197pt; height: 12.75pt; background-color: navy;" width="262" height="17"><span style="color: #ffffff; font-size: x-small;"><strong>TEKNİK BİLGİ / MODEL</strong></span></td> <td style="width: 241pt; background-color: navy;" width="321"><span style="color: #ffffff; font-size: x-small;"><strong>New Holland BC 5060</strong></span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: yellow;" height="17"><strong><span style="font-size: x-small;">Balya Boyutları</span></strong></td> <td style="background-color: yellow; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Genişlik (cm)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">36</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Y&uuml;kseklik (cm)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">46</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Uzunluk(cm)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">31 cmden 132 cme kadar</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: yellow;" height="17"><strong><span style="font-size: x-small;">Toplayıcı (Pick-up)</span></strong></td> <td style="background-color: yellow; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Genişlik (cm)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">165</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Kumanda Tipi</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">Hidrolik</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Parmak Sayısı (adet)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">6 bar &uuml;zerinde toplam 132 adet</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Toplayıcı tekerlekleri&nbsp;</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">3.00x12 - 2 adet</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: yellow;" height="17"><strong><span style="font-size: x-small;">Besleme Sistemi</span></strong></td> <td style="background-color: yellow; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Besleme Ağzı Genişliği (cm&sup2;)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">1826</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Tipi</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">D&ouml;ner tip</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: yellow;" height="17"><strong><span style="font-size: x-small;">Piston</span></strong></td> <td style="background-color: yellow; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Strok boyu (cm)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">76</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Hız (strok/dak)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">93</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: yellow;" height="17"><strong><span style="font-size: x-small;">Bağlama Sistemi</span></strong></td> <td style="background-color: yellow; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Tipi</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">D&uuml;ğ&uuml;mleme&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Emniyet Sistemi</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">Kesme pimi</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Kapasite (ip)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">6 makara</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Bağlama Grubu Yağlama&nbsp;</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">Yarı-otomatik merkezi yağlama</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: yellow;" height="17"><strong><span style="font-size: x-small;">Ana Tahrik</span></strong></td> <td style="background-color: yellow; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Şaft</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">&Uuml;&ccedil;l&uuml; mafsallı PTO şaftı</span></td> </tr> <tr style="height: 26.25pt;" height="35"> <td style="height: 26.25pt; background-color: transparent;" height="35"><span style="font-size: x-small;">Dişli kutusu</span></td> <td style="width: 241pt; background-color: transparent;" width="321"><span style="font-size: x-small;">Isıl işlem g&ouml;rm&uuml;ş &ccedil;elik alaşımlı dişliler, konik <br />rulmanlı yataklandırma sistemi</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Emniyet Sistemi</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">kesme pimi, kaydırmalı kavrama tipi</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: yellow;" height="17"><strong><span style="font-size: x-small;">Boyutlar</span></strong></td> <td style="background-color: yellow; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Y&uuml;kseklik (cm)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">178</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Genişilik (cm)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">279</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Uzunluk (balya son &ccedil;ıkış oluğu kapalı) (cm)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">520</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Ağırlık (kg)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">1,540</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: yellow;" height="17"><strong><span style="font-size: x-small;">Trakt&ouml;r G&uuml;&ccedil; Gereksinimi</span></strong></td> <td style="background-color: yellow; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">&nbsp;</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Min. Trakt&ouml;r G&uuml;&ccedil; İhtiyacı (kW/HP)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">45/65</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">PTO devri (d/d)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">540</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: transparent;" height="17"><span style="font-size: x-small;">Hidrolik &ccedil;ıkış (adet)</span></td> <td style="background-color: transparent; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">1</span></td> </tr> <tr style="height: 12.75pt;" height="17"> <td style="height: 12.75pt; background-color: yellow;" height="17"><strong><span style="font-size: x-small;">Yol-iş konumu&nbsp;</span></strong></td> <td style="background-color: yellow; border: medium 0.5pt 0.5pt medium none solid solid none windowtext;"><span style="font-size: x-small;">hidrolik</span></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>
Resmi büyütmek için tıklayın.
New Holland BC 5060 Balya Makinesi

New Holland BC 5060 Balya Makinesi

KOD: New Holland BC 5060 Balya Makine


[Fiyat sorunuz]

Ürün Broşürü

 

New Holland BC5060 Balya Makineleri 

Volan

Düzensiz namlular, ansızın tarla koşullarında karşılaşılan engeller New Holland BC 5060 balya
makinaları ile çalışmayı engelleyemez.

Volan üzerinde bulunan kesme pimi ve kaydırmalı kavrama tipi emniyet sistemi ile:
yumuşak kavrama,
uzun ömür ve büyük yüklenme kapasitesi ortaya konulmaktadır.

 

Çeki Oku

Çeki okunun yol – iş konumuna gelmesi hidrolik olarak gerçekleşmektedir. Bu özellik ile
bir tarladan diğer bir tarlaya geçmek daha kolay gerçekleşmektedir.

Toplama Düzeni

1,65 m. iş genişliğine sahip toplayıcı ile tarla yüzeyinde etkin bir toplama gerçekleştirilmektedir.

6 bar üzerindeki toplam 132 adet özel kıvrımlı parmak, toplayıcı etkinliğini maksimum seviyede tutmaktadır.
Hidrolik kontrollü toplayııc sayesinde tarla başı dönüşler sorun olmaktan çıkmaktadır. Traktör
kabininden inmeden toplayıcı indirilip kaldırılabilmektedir.
Standart olarak sunulan toplayıcı tekerlekleri ile tarla yüzeyi takip edilerek etkin bir toplama gerçekleştirilmektedir.

3,00x12 boyutundaki toplayıcı tekerlekelri, her türlü tarla şartında dayanımını korumaktadır.

Hidrolik kontrollü toplayıcı ile tarla başına gelir gelmez işe girmek olasıdır.

Standart olarak sunulan toplayıcı tekerlekler ile toplayıcı parmaklar her türlü tarla koşulunda
korunmaktadır.

Besleme Düzeni

New Holland BC 5060 balya makinaları besleme sisteminde döner tip besleme rotorları ve
besleme çatalı kullanılmaktadır.

Yüksek kapasiteli döner tip besleme rotorları ile yoncadan tutun, kaygan ve düz ot tiplerine
kadar her tip üründe en verimli çalışacak şekilde ayarlanabilmektedir.

Ayarlanabilir toplama çatalı farklı ürünlerde çalışmada kolay bir şekilde ayarlanabilmektedir.

Bağlama Düzeni

New Holland BC 5060 balya makinalarında dişli ile tahrik edilen bağlama düzeni kullanılmaktadır.

Sertleştirilmiş malzemeden imal edilmiş, dayanıklı dişlilere sahip bağlama düzeni uzun ömürlü
bir kullanımı garanti eder.
Bağlama sisteminde kesme pimi tipi emniyet sistemi kullanılmaktadır. Bu sayede, her türlü tarla
koşulunda sürekli kullanım garanti edilmektedir.

New Holland’ın balya makinaları alanındaki rakipsiz tecrübesine sahip bağlama düzeni ile
tek bir balya bile kaçırmadan binlerce balyanın bağlanabilmesi
sağlanmaktadır.

Yarı Otomatik Yağlama Sistemi

Yarı-otomatik merkezi yağlama sistemi New Holland BC 5060 balya makinalarında standart
olarak sunulmaktadır.

Hazne içine konulan yağ ile makinanın gereken yerlerine yarı-otomatik olarak yağ basılması sağlanmaktadır.

Bu özellik sayesinde günlük bakım işlemleri hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

 

Balya Boyutları

 

 

TEKNİK BİLGİ / MODEL New Holland BC 5060
Balya Boyutları  
Genişlik (cm) 36
Yükseklik (cm) 46
Uzunluk(cm) 31 cmden 132 cme kadar
Toplayıcı (Pick-up)  
Genişlik (cm) 165
Kumanda Tipi Hidrolik
Parmak Sayısı (adet) 6 bar üzerinde toplam 132 adet
Toplayıcı tekerlekleri  3.00x12 - 2 adet
Besleme Sistemi  
Besleme Ağzı Genişliği (cm²) 1826
Tipi Döner tip
Piston  
Strok boyu (cm) 76
Hız (strok/dak) 93
Bağlama Sistemi  
Tipi Düğümleme 
Emniyet Sistemi Kesme pimi
Kapasite (ip) 6 makara
Bağlama Grubu Yağlama  Yarı-otomatik merkezi yağlama
Ana Tahrik  
Şaft Üçlü mafsallı PTO şaftı
Dişli kutusu Isıl işlem görmüş çelik alaşımlı dişliler, konik
rulmanlı yataklandırma sistemi
Emniyet Sistemi kesme pimi, kaydırmalı kavrama tipi
Boyutlar  
Yükseklik (cm) 178
Genişilik (cm) 279
Uzunluk (balya son çıkış oluğu kapalı) (cm) 520
Ağırlık (kg) 1,540
Traktör Güç Gereksinimi  
Min. Traktör Güç İhtiyacı (kW/HP) 45/65
PTO devri (d/d) 540
Hidrolik çıkış (adet) 1
Yol-iş konumu  hidrolik